В рубриката „Вашите консултации” консултантът по
трудовоправни въпроси Иван Димитров ще разгледа въпроса за информирането и
консултирането на работниците и служителите от работодателя.