На 11 ноември експертите от Превантивно-информационен център към Общински съвет по наркотични вещества град Разград Миневер Мехмед и Милена Недкова проведоха обучение на родители на ученици от ОУ „Н. Й. Вапцаров“ и ОУ „Ив. С. Тургенев“ по Националната програма за превенция на употребата на наркотични вещества в училищна среда за ученици 5-7 клас „Кодово име живот“. Това са родители, чиито деца участват в реализирането на програмата в двете училища.

В програмата на обучението бяха включени следните теми:

Запознаване с резултатите от проведените занятия в пети клас. Видове психоактивни вещества. Рискови и защитни фактори. Граници и контрол.

На вниманието на родителите беше представен филмът „Защо АЗ“, който е по действителен случай и е свързан с употребата на психоактивни вещества и безотговорността на шофьор, предизвикал ПТП под влиянието на психоактивни вещества. Родителите внимателно проследиха добре поднесената информация, която стана повод и за дискусия между тях, както и за проявения интерес и активната работа на учениците в петте занятия проведени в пети клас. Те останаха доволни от поведението на децата си и споделиха подпомагащата роля на знанията и уменията, които придобиват децата им в програмата.

Отзовалите се родители бяха активни по време на обучението и се интересуваха от всичко, което е свързано с периода на тийнейджърството, проявата на агресивно поведение, откъде се поражда интересът и зависимостта към психоактивните вещества, как да разберем дали детето ни проявява интерес към психоактивни вещества  и как да постъпим, ако изпаднем в такава ситуация.

Присъстващите останаха доволни от наученото, а водещите разбраха, че родителите имат нужда да се събират и обсъждат помежду си това, през което преминават с децата си. От формулярите за обратна връзка, които попълниха родителите в края на обучението, стана ясно, че те имат желание и биха се включвали в следващи такива обучения, от което организаторите останаха удовлетворени от свършената работа.