50 замърсени терена, в населените места от трите области – Разград, Русе и Силистра са почистени след осъществената контролна дейност за чистота на речните корита и дерета по заповед на министъра на околната среда и водите, съобщиха от пресслужбата на РИОСВ – Русе.

През периода март-април са извършени контролни проверки в 152 населени места, в 22 общини от контролираната територия. За почистване на установени замърсени терени в общини и кметства са дадени 17 предписания. Съставени са 3 акта за установяване на административни нарушения на кметовете на Ветово, Лозница и на Севар (Община Кубрат). Директорът на РИОСВ-Русе е издал наказателни постановления в размер на 7 400 лв.
При осъществената контролна дейност през 2015 и 2016 г., експертите на РИОСВ-Русе отчитат тенденция за подобряване чистотата на речните легла. Вследствие на осъществения контрол, установените замърсявания през 2016 г. са по-малки като количество и размер на замърсената площ спрямо тези през 2015 г.

Наблюдава се и тенденция за изпълнение на дадените предписания от страна на общинските ръководства в поставените срокове и с необходимото качество.
През месец май ще бъдат извършвани контролни проверки за чистотата на общинските пътни мрежи, допълват още от регионалната инспекция.