Екип на РИОСВ – Русе извърши две извънредни проверки през изминалите дни в Разград по постъпили 9 сигнала от жители на града в периода 2-7 август, съобщиха от пресслужбата на екоинспекцията. Оплакванията на гражданите са от малките часове на денонощието и са свързани с миризми на сероводород и птича тор, която се използва за наторяване на съседни обработваеми земи.
Извършени са обходи в района на пречиствателната станция на „Биовет“ АД, където е установена характерната миризма на отпадъчните води от производствената дейност на дружеството. По информация на фирмата строително-монтажните работи по изграждане на новото физико-химичното стъпало са приключили. В момента се извършват настройки на работата му, които са потенциален източник на миризми.
Новото стъпало от пречиствателната станция на „Биовет“ АД ще бъде въведено в експлоатация след провеждане на задължителните 72 часови проби за работа на съоръженията и държавна приемателна комисия. Това се очаква да стане през месец септември.
Поради съмнения за наличие на други потенциални източници на миризми РИОСВ-Русе ще извърши по-рано от предвиденото проверки по условията в комплексните разрешителни на още две инсталации в града.
Извършените планирани измервания на качеството на атмосферния въздух (КАВ) в края на май не са регистрирали отклонения от следените показатели. Предстоят нови измервания на КАВ в град Разград с мобилната автоматична станция на Регионална лаборатория към Изпълнителна агенция по околна среда. РИОСВ-Русе си сътрудничи с община Разград, която е сформирала група за обходи в малките часове на денонощието, уточняват от екоинспекцията.