Екип експерти от РИОСВ-Русе и Басейнова дирекция „Дунавски район“ извършиха съвместна проверка на язовир „Липник“, в с. Липник, община Разград, съобщиха от пресслужбата на екоинспекцията. Проверката е извънредна и е по сигнал на концесионера за отлагане на замърсени води и оцветяване повърхността на язовира.

При обход на дерето, подхранващо язовира и около водното му огледало не са открити следи от замърсявания, отлагания по брега или наличие на мъртва риба. Взети са водни проби след регламентираната точка на заустване на млекопреработвателно предприятие в района. Те ще бъдат изпитвани в Регионална лаборатория – Русе към ИАОС по показатели,  които са заложени в специализирана наредба за характеризиране  на повърхностните води. Резултатите ще станат ясни до 10 дни.

            Проверка
е извършена и на млекопреработвателното предприятие, собственост на „Имдо“ ООД.
На място е установено, че няма нарушения на технологичния процес в работата на
пречиствателните съоръжения. Операторът не е представил на място изисканите
документи, удостоверяващи предаването на част от отпадъчните води, формирани от
дейността на предприятието. Дадени са предписания за представянето им в кратки
срокове. Поверката по сигнала продължава.