РИОСВ-Русе даде предписания на Община Разград да предприеме спешни мерки за лъвовете в зоокъта на града, съобщиха от пресслужбата на екоинспекцията. Това стана на среща в четвъртък, в която участваха представители на Областната администрация – Разград, Общински съвет – Разград, Община Разград, МОСВ и РИОСВ-Русе.
Срещата се проведе след извънредна проверка на зоокъта във връзка с постъпили сигнали за новородени екземпляри в началото на септември. Към момента в зоокъта няма условия за отглеждане на екземплярите от вида. От първостепенна важност е преустановявяне на размножаването на лъвовете, както и настаняването на животните в други центрове при подходящи условия до привеждането на зоокъта в съответствие със законовите изисквания. За да отговори на тези изисквания, общината трябва да разработи план за размножаване на лъвовете, както и цялостна програма за намеренията й по отношение на дейността на зоокъта.
Зоологическата градина в Разград е лицензирана през 2009 г., но лицензът е изтекъл през 2014 г. За отглеждането на животните там без наличието на лиценз спрямо общината ще бъдат предприети административно-наказателни мерки. При проверката на място е установено, че са реконструирани и частично разширени клетките за тревопасните животни и предстои реконструкцията на волиерите (клетките) за птиците. За да кандидатстват за лиценз, зоокътът трябва да отговаря на изискванията. Кметът на Община Разград заяви, че ще направи допитване до обществеността дали иска съществуването на зоокъта.
Експертите на МОСВ и РИОСВ-Русе са готови да окажат експертна помощ на Община Разград за привеждане на зоокъта в съответствие с нормативните изисквания. МОСВ и РИОСВ-Русе продължават да осъществяват контрол там.

Днес от 16.00 часа градоначалникът ще даде пресконференция по повод срещата с представители на РИОСВ – Русе за състоянието на зоокъта.