Регионалната здравна инспекция в Разград днес удължи срока на грипната ваканция. Мярката е продиктувана от усложнената епидемична обстановка в областта по отношение на остри респираторни заболявания и грип и нарастване на заболяемостта от ОРЗ и грип по системата за сентинелен надзор за гр. Разград – достигане на 99 персентил (нива на заболяемост – 156,70%00, за периода 21.01.2019 г. – 27.01.2019 г.) и съобразно Методично указание № 9/25.09.2000 г. за борба с грипа и ОРЗ на МЗ, РЗИ – Разград издаде предписание по реда на чл.105, ал.5 от Закона за предучилищното и училищното образование за удължаване срока на преустановения образователен процес в училищата до 04.02.2019 г., включително.

Заради междусрочната ваканция учениците ще бъдат на училище на 6 февруари.