Във връзка с изпълнение на Национална програма за намаляване въздействието на радон в сгради върху българското население през 2017 г. за региона са определени 30 броя детектори, съобщиха от Регионалната здравна инспекция.

Те ще бъдат разпределени разпределени по следния начин: за община Разград – 10 броя; за общините Исперих и Кубрат– 5 броя; община Лозница – 4 броя и за общините Цар Калоян – 3 и Самуил – 3 броя.

По този повод Регионалната здравна инспекция набира желаещи домакинства за поставяне на детектори за измерване на радон.
Изискването е желаещите да живеят на първи или приземен етаж. Процедурата за национално проучване се разделя съобразно сезонността на четири периода от три месеца, като се обхваща една година.
Срокът за записване е до 10 март. За повече информация: РЗИ – Разград, Румен Петров тел. 611-149