Обстановката в Разградска област все още не е грипна,  съобщават от РЗИ. През периода 14.01.2019 г. – 20.01.2019 г. по системата за сентинелно наблюдение на остри респираторни заболявания и грип за гр. Разград, заболяемостта е 118,32%00 – по-висока от тази за периода 07.01.2019 – 13.01.2019 г. – 99,14%00 и по-ниска от средната за страната – 201,59%00.

Най-висока е заболяемостта във възрастовата група 0-4 г. – 819,67%00, по-висока от тази за периода 07.01.2019 г. – 13.01.2019 г. – 573,77%00, следва групата 5-14 г. – 536,91%00 – по-висока от тази за периода 07.01.2019 г. – 13.01.2019 г. – 369,13%00, групата 15-29 г. – 119,33%, по-висока от тази за периода 07.01.2019 г. – 13.01.2019 г. -47,73%00 и групата 30-64 г. – 35,71%00 – по-ниска от тази за периода 07.01.2019 г. – 13.01.2018 г. – 65,48%00.

Няма заболели във възрастовата група 65+ г., както и през периода 07.01.2018 г. – 13.01.2019 г.

През периода 14.01.2019 г. – 20.01.2019 г. са регистрирани 5 пневмонии – 3 от тях са хоспитализирани.

За сравнение през периода 07.01.2019 г. – 13.01.2019 г. са регистрирани 7 пневмонии – 6 от тях са хоспитализирани.

Общо изследвани проби за грип, за страната от 01.10.2018 г. до 20.01.2019 г. – 776: от тях 9 положителни за грип А, 64 положителни за грип А/H3N2 и 143 положителни за грип А/H1N1\2009).