На територията на община Разград бе реализиран Проект „Реконструкция и модернизация на съществуваща материална база за предоставяне на социалната услуга Дневен център за деца с увреждания гр. Разград“, съобщиха от пресцентъра на местната управа. Покривът на сградата е изцяло обновен.
Средствата за финансирането на строително-монтажните дейности са съфинансирани от Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика.
Общата стойност на проектните дейности е на стойност 24 000 лева с ДДС.
Днес представители на финансиращия фонд, на фирмата изпълнител – „Хидроинженеринг“ гр. Варна, заедно с ресорния зам.-кмет на Община Разград Ердинч Хасанов огледаха обекта след приключване на ремонтните дейности.