Областният информационен център (ОИЦ) – Разград и Община Разград обявиха в началото на месец октомври фотоконкурс на тема „Моята европейска община”. Надпреварата е във връзка с 12 октомври – Ден на българската община и навършването на 10 години от началото на функциониране на ОИЦ – Разград.

В периода от 6 октомври до 7 ноември 2021 г., съобразно обявения Регламент, за участие в конкурса бяха подадени близо 300 фотографии от над 100 участници от всички общини на Разградска област. Те са в три възрастови групи – до 14 годни, от 15 до 18 години и над 18 години.

Жури в състав: фотографът Антон Анастасов, представителят на Община Разград Радка Минчева и експертът в ОИЦ Емил Чанков, разглежда обстойно всички творби. До края на тази седмица журито ще оцени и присъди по конкурсните критерии първа, втора и трета награда, както и поощрителни награди в трите възрастови групи.

Обявяването на резултатите от конкурса и награждаването на победителите ще се състои на 18 ноември в Общинския културен център – Разград, при спазване на въведените противоепидемични мерки.

Наградените творби ще бъдат изложени във фоайето на културната институция.

Областен информационен център – Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.