В 21-вото поред издание на ежегодния конкурс „С очите си видях бедата” се включиха 144 рисунки, участвали в общинските етапи от учебните заведения в Разградска област.

По регламент конкурсът се провежда в три категории и три възрастови групи. От представените рисунки 112 попадат в първа категория (Деца и ученици от всички общообразователни училища и центровете за подкрепа на личностно развитие в системата на предучилищното и училищно образование), 29 рисунки са от втора категория (Деца и ученици от специализирани паралелки, училища и школи по изобразително изкуство) и 3 рисунки са от трета категория (Деца и ученици от училища със специални потребности и домове за деца в неравностойно положение).

Жури в състав директорът на Художествената галерия Тодор Тодоров, Теодор Даскалов – зам. директор на ТМЦ – Разград, Николай Миланов от РУО на МОН, Теодора Ненкова – гл. експерт в отдел „Образование и спорт” към Община Разград и гл. инспектор Михаил Генчев – началник сектор „ПКД“ към РДПБЗН-Разград оцени рисунките и определи победителите в заседание, проведено на 26 април.

В ПЪРВА КАТЕГОРИЯ: Деца и ученици от всички общообразователни училища и центровете за подкрепа на личностно развитие в системата на предучилищното и училищно образование.

1. Първа възрастова група (от 7 до 10 г.) класира на:

І-во   място – Пресияна Константинова Георгиева – ОУ „Никола Икономов“, гр. Разград, община Разград;

ІІ-ро място – Сезер Миленов Михайлов – ОУ „Христо Ботев”, с. Гороцвет, община Лозница;

ІІІ-то място Емилиана Пламенова Богданова – СУ „Христо Ботев”, гр. Разград, община Разград.

-Поощрителна награда- Айчер Динчер Виждан – ОУ „Васил Левски“, с. Тодорово, община Исперих;

-Поощрителна награда- Едис Димитров Йорданов – ОУ „Христо Ботев”, с. Гороцвет, община Лозница;

-Поощрителна награда- Дилек Илхан Касим – ОУ „Христо Ботев”, с. Китанчево, община Исперих

2. Втора възрастова група (от 11 до 13 г.) класира на:

І-во  място – Мартин Йорданов Славов – СУ „Христо Ботев”, гр. Цар Калоян, община Цар Калоян;

ІІ-ро място – Невин Дианова Башева – ОУ „Христо Ботев”, с. Китанчево, община Исперих;

ІІІ-то място – Гамзе Орхан Ахмед – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Ясеновец, община Разград.

-Поощрителна награда – Нанси Цветомирова Цанева – ОУ „Васил Априлов“, гр. Исперих, община Исперих;

-Поощрителна награда – Анел Бирсен Карани – ОУ „Христо Ботев”, с. Китанчево, община Исперих.

3. Трета възрастова група (от 14 до 18 г.) класира на:

І-во     място – Андрея Стаменова Русева – ГПЧЕ „Екзарх Йосиф”, гр. Разград, община Разград;

ІІ-ро   място – Цветимила Тончева Георгиева – ГПЧЕ „Екзарх Йосиф”, гр. Разград, община Разград;

ІІІ-то място – Есин Сезгин Шакирова – ГПЧЕ „Екзарх Йосиф”, гр. Разград, община Разград.                                                 

ВЪВ ВТОРА КАТЕГОРИЯ: Деца и ученици от специализирани паралелки, училища и школи по изобразително изкуство.

1. Първа възрастова група (от 7 до 10 г.) класира на:

І-во  място – Мерве Хюсеин Ахмед – ЦПРЛ-ЦРД „Школа по изобразително изкуство“, гр. Разград, община Разград;

ІІ-ро място – Магнолия Станимирова Райкова – ЦПРЛ-ЦРД „Школа по изобразително изкуство“, гр. Разград, община Разград;

ІІІ-то място – Хрисиана Милкова Наскова – ЦПРЛ-ЦРД „Школа по изобразително изкуство“ гр. Разград, община Разград;

-Поощрителна награда- Стефани Георгиева Иванова – ЦПРЛ-ЦРД „Школа по изобразително изкуство“ гр. Разград, община Разград.

2. Втора възрастова група (от 11 до 13 г.) класира на:

І-во  място – Пресияна Теодор Тодорова – ЦПРЛ-ЦРД „Школа по изобразително изкуство“, гр. Разград, община Разград;

ІІ-ро място – Мелин Метин Мехмед – ЦПРЛ-ЦРД „Школа по изобразително изкуство“, гр. Разград, община Разград;

ІІІ-то място – Стилиян Недялков Късов – ЦПРЛ-ЦРД „Школа по изобразително изкуство“, гр. Разград, община Разград.

-Поощрителна награда – Нихал Али Абтула – ЦПРЛ-ЦРД „Школа по изобразително изкуство“, гр. Разград, община Разград;

-Поощрителна награда – Габриела Петрова Неделчева – ЦПРЛ-ЦРД „Школа по изобразително изкуство“, гр. Разград, община Разград.

3. Трета възрастова група (от 14 до 18 г.) класира на:

І-во  място – не се присъжда;

ІІ-ро  място – не се присъжда;  

ІІІ-то място – Емили Емилова Кирилова – ЦПРЛ-ЦРД „Школа по изобразително изкуство“, гр. Разград, община Разград.

В ТРЕТА КАТЕГОРИЯ: Деца и ученици от училища със специални потребности и домове за деца в неравностойно положение.

1. Първа възрастова група (от 7 до 10 г.)- няма рисунки;

2. Втора възрастова група (от 11 до 13 г.)- няма рисунки;

3. Трета възрастова група (от 14 до 18 г.) класира на:

І-во  място – Халилджан Ахмед Халил– Професионална гимназия, гр. Кубрат, община Кубрат;                                                 

ІІ-ро  място – Есмерай Кръстев Христов – Професионална гимназия, гр. Кубрат, община Кубрат;                                                  

ІІІ-то място- Лили Трифонова Иванова – Професионална гимназия, гр. Кубрат, община Кубрат.                                   

Отличените рисунки от областния кръг на Международния конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата” – 2023 ще бъдат включени в националния кръг на конкурса, който ще се проведе през месец юни в София. Преди да отпътуват те ще бъдат изложени в Художествена галерия „Проф. Илия Петров”. Наградените деца ще получат призовете си в Седмицата на пожарната безопасност.