Откритата на 6 май тази година в Севар паметна плоча на загиналите във войните за национално освобождение местни хора ще бъде регистрирана като военен паметник в Министерството на отбраната. Това реши на свое редовно заседание Областната комисия „Военни паметници“. За целта ще бъде изготвено и изпратено официално писмо, което трябва да е придружено от решение  на Общинския съвет в Кубрат и копие от писмото до Военен архив В. Търново.

  В заседанието взеха участие главният секретар на Областната администрация Михаил Тодоров и Радослав Симеонов – главен експерт „Военни паметници“ в дирекция „Социална политика“ в  Министерство на отбраната.

  Симеонов обяви, че е необходима актуализация на регистъра на военните паметници в региона с цел изработване на национален такъв. Така ще се улесни достъпа на всички до обществена информация на каталозите, регистрите и анкетните карти. Той добави, че е необходимо осъвременяване на терминологията в надписите, като се приема за правилно „загинали през втората световна война“ а не в „отечествената война“. Препоръчва се още да се използват термините  „загинали в „Балканските войни“ и „загинали във войните за национално обединение“, който да замени отделните надписи за руско-турска, първа световна и втора световна войни. В новоизграждащите се паметници е необходимо да има информация освен за имената на загиналите, за населеното място където са загинали и войнското им звание.

  Най-вероятно през есента ще бъде проведено още едно заседание на Областната комисия „Военни паметници“, решиха участниците.