Надсловът на информационния ден бе „Музеят и неговата роля в издирването, изучаването, опазването и популяризирането на културно-историческото наследство на Разградския край“.Чрез интерактивни занимания учениците от различни учебни заведения се запознаха с основните дейности и функции на музея. Те имаха уникалната възможност да влязат в ролите на археолози, реставратори, етнографи, уредници, изследователи, екскурзоводи. За програмата в празничния ден разказа директорът на РИМ Таня Тодорова.

Интересът на децата не стихна през целия ден. Те се включиха активно в теренното проучване на археологически обекти, разгледаха музейната експозиция, забавляваха се и получиха ценна историческа информация от музейните специалисти.

Освен на  Архиологическия резерват „Абритус“, учениците бяха участници в във възстановки на два обичая в Етнографския музей. В Деня на музеите бе учреден  клуб „Краезнание“.  Основната цел на клуба е съвместно с музейните специалисти да осъществява издирване, проучване, съхраняване и популяризиране на културно-историческото наследство на Разградския край. 15 са учредителите на клуба „Краезнание“, повечето от тях са дългогодишни изследователи на миналото в различни направления.