По инициатива на Регионалния академичен център в Разград днес от 17.00 часа в Художествена галерия „Проф. Илия Петров“ фотоизложба „Българският принос в културно-историческото многообразие на обединена Европа“, съобщи координаторът на РАЦ доц. Цветан Димитров.

22-та постера са от научния архив на БАН. Изложбата се реализира по инициатива на Регионалния академичен център в Разград и представя документални свидетелства за дейността на българските художници и просветители, автобиографични и биографични документи, ръкописи на трудове, дневници, мемоари и спомени на наши учени, държавни, обществени, културни и военни дейци: Тодор Влайков, Петко Стайнов, Иван Буреш, Христина Морфова, Добри Христов, Николай Лилиев, Йосип Щросмайер и други.

В изложбата са представени свидетелства, които доказват паневропейската насоченост на България още от началото на ХХ в. и идеите на българските общественици в посока сближаване на европейските народи на културна, политическа и икономическа основа. Част от документите и фотографиите са от архива на академик Иван Шишманов, основател и пръв председател на Българската секция на Паневропейския съюз. Специално място е отделено на художественото и документално наследство (моливни скици, рисувани от натура, включени по-късно в тритомното издание „Дунавска България и Балканът“ на австро-унгарския пътешественик и художник Феликс Каниц, подарено на БАН през 1929 и 1936 г. Представени са документи със стопански характер: търговските тефтери от архива на братята дарители Евлоги и Христо Георгиеви: копирните книги на Найден Геров, Михаил Сарафов, митрополит Симеон Варненски и Преславски; кореспонденция по научни, културни и държавни въпроси.

Експозиция „Българският принос в културно-историческото многообразие на Обединена Европа“ съдържа ценна информация за всеки българин. Акцентът на изложбата – идеята за обединена Европа е своеобразен принос за културната програма съпътстваща българското председателство на Съвета на Европа.