Регионална здравна инспекция Разград и Областна администрация Разград организират безвъзмездно предоставяне на спирт за дезинфекция на общинските администрации, на институции и държавни предприятия, както и на църквите и джамиите в общинските центрове. Спиртът е предоставен на Регионална здравна инспекция Разград от Агенция „Митници“ на основание Закона за мерките и действията по време на извънредното положение и ще се използва за дезинфекция с цел предпазване, ограничаване и преодоляване на последствията от разпространение на заразата с вируса COVID-19. Общото му количество е 3 000 литра, като днес се разпределят 2 640 литра, а останалите 360 литра ще бъдат запазени като резерв. Спиртът се разпределя по график в базата на Областна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в град Разград на следните местни власти, институции и държавни предприятия в област Разград: МБАЛ „Св. Иван Рилски” Разград, МБАЛ Исперих, МБАЛ Кубрат, Център за спешна медицинска помощ Разград, седемте общински администрации в област Разград, Областна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ Разград, Областна дирекция на МВР Разград, Окръжна прокуратура Разград, Регионална здравна инспекция Разград, Регионална дирекция „Социално подпомагане“ Разград, Дирекция „Бюро по труда“ Разград, Дирекция „Инспекция по труда“ Разград, Териториално поделение на НОИ Разград, Териториална дирекция на НАП Варна – офис за обслужване Разград, Областно пътно управление Разград, Областна пощенска станция Разград, Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ Разград, Областна дирекция „Земеделие“ Разград, Държавно горско стопанство Разград и „Водоснабдяване – Дунав“ Разград. Това е поредната дейност на Областния кризисен щаб за борба с коронавируса в област Разград в насока превенция срещу навлизането и разпространението на Коронавирус инфекцията на територията на област Разград.