Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев“ – Разград осигурява информация и помощ по конкретни нужди за организационното развитие на местните нестопански организации от региона на Разград в рамките на проект „Библиотеката – обединителен център на НПО сектора и общността в региона на Кърджали, Разград и Враца“.
Проектът цели развитието на регионалните библиотеки като обединителен и ресурсен център за местното гражданско общество, създаването на връзки между НПО и гражданите и предоставянето на платформа за колективни граждански действия по важни местни проблеми и въпроси. От 23-ти до 25-ти ноември 2015 г. библиотеката домакинства за обучението на четвъртата дейност в рамките на 10-месечения проект. Бяха обучени представители на 15 нестопански организации от региона на Разград, като по този начин осигурява основа за подобряване на индивидуалната им дейност, взаимното им опознаване и създаване на мотивация за общи дейности по важни за всички и за за голяма част от гражданите въпроси. Темите на обучителните модули бяха: разработване на проект –логика, етапи; планиране, целеполагане, определяне на резултати; формиране и управление на бюджети; Формулиране на общностни проблеми; практически примери, често допускани грешки, правила при правене на бюджет; застъпничество – защо се прави, какво е, основни етапи; съставяне на застъпническа цел и позиция; мотивация за даряване – защо (не) даряват хората?; култура на даряване; кои са възможните дарители – намиране и привличане на дарители; методи за набиране на средства от индивидуални и корпоративни дарители; доброволчество – мотивация, намиране и задържане на доброволци.