На 16 януари се отбелязва професионалния празник на хората, работещи в областта на растителната защита (обявен с Решение на Министерски съвет от 28 септември 2005 г.).
Преди 118 години, с указ на княз Фердинанд от 16 януари 1896 г., е утвърден първият нормативен акт в България в областта на растителната защита: „Закон за мерките против филоксерната зараза (чума по лозата) и за възстановяването на опустошените от нея лозя“.
С него се поставя официално регламентираното начало на борбата с вредителите по растенията и на растителнозащитната дейност у нас.

Националната служба за растителна защита, която функционира до края на 2010 година като специализиран орган към Министерство на земеделието и храните, e създадена с Постановление № 131 от 15 юли на МС и последвала Заповед на министъра на земеделието и хранителната промишленост от 14 октомври 1992 г. Тя има контролни и разпоредителни функции, съгласно Закона за защита на растенията.

В началото на 2011 г. със създаването на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) НСРЗ става Дирекция „Растителна защита и контрол на качеството на пресни плодове и зеленчуци“ в БАБХ. Тя трябва да ръководи и координира дейността на областните дирекции по безопасност на храните в областта на растителната защита, качеството на пресните плодове и зеленчуци и задълженията на Република България по Международната конвенция по растителна защита. Нейна задача е изготвянето на методически указания и инструкции, свързани с прилагането на фитосанитарното законодателство.

Екипът на Общинско радио Разград честити професионалния празник на всички заети в областта на растителната защита!