В рамките на образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ съдия Николай Борисов от Районен съд – Разград посети ПГТС „Христо Смирненски“.

Пред близо 40 ученици от 8, 9 и 10 клас магистратът представи темата „Законът – права и отговорности. Законът и справедливостта“.

Съдия Борисов обясни на учениците какво се крие зад понятието справедливост, като посочи, че в една от монографиите си покойният доц. Кристиан Таков аргументирано е защитил тезата си, че справедливостта има множество проявни форми като социална, юридическа, икономическа, международна и т.н.

Магистратът акцентира на юридическа справедливост, като обясни на гимназистите какво представляват законите и защо наричаме Конституцията  върховен закон на Република България. Подчерта, че във всеки закон се съдържат общи правила за поведение, адресирани към неограничен брой лица и имащи задължителна сила за тях. Младите хора научиха, че винаги трябва да съобразяват поведението си със закона, защото той е задължителен за всички.

Съдия Борисов се опита да обясни колко сложно и относително понятие е справедливостта и как за всеки човек и неговите близки тя има различно измерение. Това твърдение той подкрепи като представи с помощта на учениците конкретен казус за настъпило ПТП с участието на двама водачи на МПС и колоездач. След анализ на всички факти и обстоятелства бяха определени наказания на двамата водачи, като накрая на всички стана ясно, че присъдата не е напълно справедлива нито за осъдените, нито за наследниците на пострадалия велосипедист.

Коментирано бе защо в Конституцията има глава озаглавена „Права и задължения на гражданите“, както и с какво се занимава Конституционният съд. С редица примери магистратът обясни как на всяко право кореспондира конкретно задължение.

Теми на дискусии бяха още телесната неприкосновеност, как да се защитим ако ни нападнат в дома ни в условията на неизбежна отбрана и кога се стига до превишаване на пределите на неизбежната отбрана.