Бюлетините и изборните книжа за парламентарния вот на 4 април ще бъдат раздадени на общините в региона на 31.03.2021 г. /сряда/. Това ще стане в Областната администрация. Общинските администрации ще имат ангажимента да разпределят изборната документация по секционните избирателни комисии /СИК/. Това трябва да стане по график, за да не се допуска  струпването на повече хора в ситуацията на пандемия. 

  Директорите на училищата и детските градини, в които има разкрити СИК, са ангажирани да осигурят хора от персонала за дезинфекция на общите част в сградите. Тези служители ще следят и за спазването на противоепидемичните мерки там. В случаите, когато комисиите са разположени в други сгради, като читалища и библиотеки, хората за поддържане на реда и хигиената ще бъдат осигурени от общинските администрации.

  В изборните помещения тези ангажименти ще изпълняват членовете на СИК.

  Осигурени са достатъчни количества предпазни средства и дезинфектанти.