6 партии и коалиции влизат в местния парламент

Общинската избирателна комисия в Разград обяви разпределението на мандатите в Общинския съвет, който ще работи в периода от 2015 до 2019 г
В новия 33-местен парламент влизат 6 партии и коалиции. ГЕРБ има 11 общински съветници, ДПС – 7, БСП и Реформаторския Блок – по 6, Кауза Разград – 2 и Български Демократичен Център – 1.
Новите съветници от политическа партия ГЕРБ са Валентин Стефанов Василев, Милена Дачева Орешкова, Валентина Маркова Френкева-Белчева, Радиана Ангелова Димитрова, Галин Пенчев Парашкевов, Гюлвер Исмаил Хасан, Стефан Димов Стефанов, Светослав Теофилов Банков, Наско Стоилов Анастасов, Мариан Пламенов Иванов и Надежда Радославова Димитрова.
Съветниците от групата на ДПС са Левент Али Апти, Ахтер Исметов Чилев, Хами Ибрахимов Хамиев , Фатме Зелкиф Емин, Емине Бейти Хасан, Хасан Халилов Хасанов и Фатме Селим Али.
Предстадвителите на БСП в местния парламент са Елка Александрова Неделчева, Петя Ангелова Петкова, Стоян Димитров Ненчев, Илия Христов Илиев, Янка Трифонова Георгиева и Таня Петрова Тодорова
От Реформаторския блок са Красимир Петров Петров, Джипо Николов Джипов, Рейхан Ридван Вели, Иво Борисов Димитров, Веселин Валентинов Спасов и Митко Иванов Ханчев.
От Кауза Разград в ОбС влизат Божинел Василев Христов и Калоян Руменов Монев.
Представителят на Български демократичен център е Владимир Димитров Димитров.
Възможно е да настъпят изменения в този състав на Общинския съвет, тъй като в листата на съветниците от ГЕРБ фигурира името и на д-р Валентин Василев, който обаче е кандидат за кмет на Община Разград, и тази неделя ще се яви на балотаж.