Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към община Разград разкрива телефонна линия за психологическа подкрепа на малолетни и непълнолетни.
Експертите от комисията отчитат, че в този труден момент на социална изолация принудителният престой вкъщи ограничава свободата и усещането за независимост, провокира тревогата и най-първичните ни страхове. Според специалистите възрастните имат своите механизми за справяне, но децата са уязвима група – те са загубили внезапно рутината на своето ежедневие и нямат възможност да се виждат със своите приятели, за да преживяват и споделят заедно важните моменти, голяма част от тях имат конфликти с родителите си и се чувстват неразбрани!
Психолозите от МКБППМН ще разговарят с всеки младеж, който има нужда от помощ.
Те са подготвили график, според който от днес, 7 април, започват консултациите за младежи до 18-годишна възраст:
ПОНЕДЕЛНИК от 14 ч. до 17 ч. – МИЛА ЗЛАТЕВА – тел.: 0876 160 916
ВТОРНИК от 14 ч. до 17 ч. – СТЕЛА КОВАЧЕВА – тел.: 0888 870 879
СРЯДА от 14 ч. до 17 ч. – ЦВЕТАЛИНА ЗАНКОВА –тел.: 0894 320 661
ЧЕТВЪРТЪК от 14 ч. до 17 ч. – ДИЯНА ГЕОРГИЕВА – тел.: 0878 998 354
ПЕТЪК от 14 ч. до 17 ч. – МИЛА ЗЛАТЕВА- тел.: 0876 16 09 16
Младежи, споделете своите притеснения! Стресът не е само враг, той може да бъде превърнат в помощник, който да ви даде сила да преодолеете трудностите! – апелират психолозите.
Припомняме, че от близо 2 седмици в Община Разград функционира телефон за психологическа подкрепа и за родители, на него работи психолог от Центъра за социална рехабилитация и интеграция „Емилиян“. Заявки за нея се приемат всеки работен ден между 8,00 ч. и 16,00 ч. на телефони: 0893 389 289 и 084 /66 14 56.