Областна администрация получи и разпредели на общините в региона предпазните средства за членовете на СИК  за осигуряване на тяхната безопасност по време на вота в условията на пандемия. Такива бяха доставени и за РИК. Предпазните средства са отпуснати съгласно заповед на Министерството на здравеопазването, като е отчетен броят на членовете в избирателните комисии.

  За СИК и РИК са осигурени 55 500 бр. хирургически маски, 6 540 бр. маски FFP2, 445 бр. защитни гащиризони и 305 кутии с ръкавици, с по 50 бр. всяка. Доставени са общо 1 365 дезинфектанта –за ръце от 0,5 л, 245 дезинфектанта от 1 л. и 310 дезинфектанта за повърхности от 0,5 л. Общинските администрации ще разпределят тези предпазни средства по секционните комисии.

  Предвидени са и резервни количества. Те ще се съхраняват в Областна администрация и ще бъдат използвани при необходимост.