Общините в региона получиха днес в Областна администрация  Разград изборните книжа и бюлетините за вота за Народно събрание на 11 юли. Това стана по предварително изготвен график и в присъствието на областния управител Иван Борисов.

  Община Разград получи 51 500 бюлетини за избирателните секции с над 300 гласоподаватели и 1 500 за секциите под 300 избиратели или общо 53 000.

  За община Исперих тези данни са съответно 26 500, 500, 27 000. За община Кубрат – 18 500, 500, 19 000. За община Завет – 11 500, 0, 11 500. За община Лозница – 9 500, 1 000, 10 500. За община Самуил – 9 000 – 500 – 9 500. За община Цар Калоян – 6 500, 500, 7 000.  

  Общините ще разпределят бюлетините и изборните книжа по избирателните секции на 10.07.2021 г. /събота/.

  Общият тираж на бюлетините за областта е 137 000. От тях 132 500 са за избирателни секции с над 300 избиратели, в които ще се гласува изцяло машинно. Хартиените бюлетини в тези секции ще се използват само при евентуални проблеми с устройствата. За избирателните секции с по-малко от 300 избиратели са предвидени 4 500 бюлетини. В тези секции ще се гласува само на хартиена бюлетина. В този случай броят на бюлетините е с 10 % по-голям от броя на гласоподавателите.