При съобразяване с актуалните противоепидемични мерки се проведе отбелязването на Деня на народните будители.  

Честването започна с изпълнение на народна песен. Програмата  подготвена от Община Разград бе открита от Цветана Бенонова,  гл.експерт в отдел Култура, религиозни дейности и младежки дейности.

В ритуала по връчване на Наградата на името на Никола Икономов взеха участие председателят на Общински съвет – Разград Стоян Ненчев и изпълняващият длъжността кмет на общината Добрин Добрев.

Наградата се връчва по повод богатия 46-годишен принос на Балетната школа към местната култура и във връзка със значимата 165-годишнина на читалищното дело в България.

Венци и цветя пред барелефа на разградските будители Станка и Никола Икономови бяха поднесени от името на Общинска администрация и Общински съвет – Разград, от Областна администрация, от РУО, от всички културни институции на територията на общината, от политически структури и граждани.