Разград е сред първите български общини, които внедряват водородно гориво за отопление на административна сграда. Инициативата е в изпълнение на Общинската програма за енергийна ефективност.

От първите дни на Новата година сградата на Общинска администрация се отоплява комбинирано – с метан и с водородно-кислородна смес, която се произвежда чрез импулсна електролиза на вода. Зеленото отопление се реализира чрез системата GI5000, произведена и инсталирана от високотехнологичната българска фирма „Грийн Иновейшън“ООД. Тя бе избрана след провеждане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на система за производство на водородно-кислородна смес по метода импулсна електролиза на вода за нуждите на сградата на Общинска администрация-Разград, гр. Разград, община Разград“ на прогнозна стойност 69 900,00 лв. без ДДС.

След въвеждането в експлоатация на новата система сред първите, които се запознаха с начина й на работа, бяха Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев и заместник-кметът Мирослав Грънчаров.

Системата разгражда водата на съставните й части – водород и кислород – по метода на импулсната електролиза, като полученото високоенергийно гориво се добавя към горивния процес. За час системата консумира 4,5kWh електричество и 4 литра вода. Освен, че има екологичен ефект, въвеждането й води и до намаляване на разходите за отопление: разходът за метан намалява с 30%. При настоящите цени на природния газ възвращаемостта на инвестицията е за един и половина отоплителни сезона. Системата е напълно автоматизирана, при спиране на водата или тока се изключва автоматично, но се включва ръчно. Апаратурата е инсталирана към един от двата водогрейни котли в сградата на Община Разград, всеки от които е оборудван с горелка.

Този съвременен подход за подобряване на енергийната ефективност бе въведен за пръв път от български общини в обществени сгради в през 2021 г. Той води до намаляване на вредните емисии и постигане енергийна ефективност със съвременни технологични решения. Общинските инициативи са в синхрон и целите и идеите на Европейския зелен пакт.