Разградският Общински културен център бе домакин на два общински кръга на конкурса „БУКЕТ“ – за Разград с Общински координатор Биляна Асенова и за Лозница Областен координатор Айше Реджеб, съобщиха организаторите. Водещи на двата общински кръга бяха Хабибе Расим и Фахредин Молламехмед.

На 18 февруари се проведе третото издание на Конкурсите „БУКЕТ“ с мотото „България в усмивките и в културата на етносите и на толерантността“, които се организират под патронажа на почетния председател на ДПС д-р Ахмед Доган.
Класиралите се на призови места във всяка една от категориите участници в общинските кръгове преминават към следващ – областен кръг, а най-добрите отличени на това ниво представят региона и на национално равнище. Конкурсът е в четири раздела – танцово изкуство, инструменталисти, вокално и изобразително изкуство.
Жури в следния състав, оцени изпълненията и творбите на общо 382 участници в различните категории от двата общински кръга – председател: Бюлент Зекерие – режисьор и сценарист и членове: Севдие Чакър -актриса, Юксел Чаушев – актьор, Нурдан Чете – специалист турски език, Зехти Бамов – хореограф, Фахри Ферзуев –музикант и педагог, Осман Исмаил – художник и Айшегюл Ахмедова – хореограф и педагог.

Класирани участници по категории в Общинския кръг на Конкурсите „БУКЕТ“ 2017/2018 – Разград:
А. Категория : Художествено творчество/поезия и проза:

Индивидуално изпълнение
Първо място Елис Мехмедова
Второ място Бурчин Ремзи

В. Категория : „Вокални изпълнения”

Индивидуално изпълнение до 18г.
Първо място Пламена Петрова, Камелия Николаева и Алейна Кенано
Второ място Алейна Кенанова
Индивидуално изпълнение -над 18 г.
Над 18 г. : Кадер Ахмед
Групово изпълнение
Второ място: ФГ „Благоевски ритми” към НЧ „Просвета 1871” с. Благоево
Трето Място: ФГ към НЧ„Наука -1929г. с. Радинград

Г. Категория : „Танцови изпълнения”
Групово изпълнение до 18г.

Първо място – ТШ „Хорце” към ЦПЛР – ЦРД гр. Разград – І-ви състав –худ.р-ли Румен Иванов, Жулиета Иванова
Второ място ТШ „Хорце” към ЦПЛР – ЦРД гр. Разград – ІІ-ри състав –худ.р-ли Румен Иванов, Жулиета Иванова

Д. Категория : „Художествено слово”

Групово изпълнение
Първо място – ЦПЛР – ЦУНТ Разград – Клуб „Слово 2” – р-л Веселина Йотова

Е. Категория : „Изобразително изкуство”

Индивидуално изпълнение до 18 г.
Първо място – Назифе Бейзатова Хюсеинова – ОУ „Отец Паисий” гр. Разград
Второ място – Айхан Османов Амзов – гр. Разград
Трето Място – Зинабел Низел Ниязи – гр. Разград

Индивидуално изпълнение над 18 г.
Първо място – Фатме Бейзатова Хюсеинова – ПГХТБТ”Мария Кюри гр. Разград
Второ място – Хафизе Басри гр. Разград
Трето Място – Йослем Юксел –с. Дянково

Групово изпълнение до 18г.
Първо място – Име на рисунка: „Толерантността преди всичко“
Група: „Сръчни ръце“
Ясемин Насуфова Кадирова
Джейда Дженгиз Юсуф
Суат Мехди Адил
Сюлейман Сезгин Алиосман
ОУ „Г. С. Раковски“, с. Раковски
Ръководител: Никола Николов Иванов
Към кръжок „Сръчни ръце“ от НЧ „Пробуда-1919 г.“ с. Раковски

Второ място – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с.Ясеновец: Мехмед Танер Мехмед, Гюрай Гюнай Ахмед и Айбен Ахмед Ебазер; ръководител: Севда Фахрединова Салиева, Име на рисунка: “Различията ни обединяват“

Класирани участници по категории в Общинския кръг на Конкурсите „БУКЕТ“ 2017/2018 – ЛОЗНИЦА:
1. Класира и награждава следните участници по категории:

Б. Категория : „Инструментални изпълнения”

Индивидуално изпълнение до 18 г.
Първо място-
Второ място – Севгин Мехмедов – ОУ „Виделина” Сейдол, Алиш Исмаилов – НЧ „Васил Левски -1935г.” с. Чудомир
Трето Място – Ферад Узун – ОУ „Виделина” с. Сейдол

Индивидуално изпълнение над 18 г.

Поощрителна награда – Боян Христов – с право на участие в областен кръг

В. Категория : „Вокални изпълнения”

Индивидуално изпълнение до 18 г.
Първо място – Арзу Ахмедова – ОУ „Виделина” с. Сейдол
Второ място – Хава Адиле и Арзу Ахмедова – ОУ „Виделина” с. Сейдол
Трето Място – Дует „Усмивка” – Диляра Ибрахимова и Ралица Георгиева

Групово изпълнение
Първо място – ДФГ „Родопски звънчета” – ОУ „Виделина” с. Сейдол
Второ място – ДФГ към НЧ „Развитие-1906г.” с. Сейдол
Трето Място – ДФГ към НЧ „Пейо Яворов-1924г.” с. Тръбач

Г. Категория : „Танцови изпълнения”

Индивидуално изпълнение над 18 г.
Поощрителна награда – Павел Александров и Евелина Дъбева с право на участие в областен кръг
Групово изпълнение до 18 г.

Първо място – ТГ „Танци на етносите и народите към НЧ „Христо Ботев-1931г” с. Веселина; ФТГ към НЧ”Димо Арсов -1926г.” с. Ловско
Второ място – ДЮТГ „Пробуда-1912г.” гр. Лозница
Трето Място – ДТГ към ЦПРЛ –ОДК гр. Лозница
Поощрителна награда – ДТГ към НЧ „Наука -1900г.” с. Каменар
Е. Категория : „Изобразително изкуство”

Индивидуално изпълнение
Първо място – Айсун Ахмедова – ОУ „Виделина” с. Сейдол
Второ място – Найле Мехмедова – ЦПРЛ – ОДК гр. Лозница
Трето Място – Валентина Въчева – ЦПРЛ – ОДК гр. Лозница

Групово изпълнение
Първо място – ІІ –ри клас, ОУ „Виделина” с. Сейдол
Второ място – І-ви клас, ОУ „Виделина” с. Сейдол
За победителите в призовите места бе предвиден награден фонд и грамоти, а за всички участници – грамоти за участие.