Разград стана областта с най-много „Живи човешки съкровища“, вписани в националната система „Живи човешки съкровища – България”. Лудогорието вече може да се гордее с цели четири такива. Поредното четвърто признание е за обичая „Къносване на булка“. Това стана ясно, след като приключи националният етап от процедурата за попълване на системата. „Къносване на булка“ е представен от групов носител –  Фолклорната група за турски песни и Танцовата формация към НЧ „Христо Ботев – 1931 г.” – с. Веселина, община Лозница, с художествен ръководител – докторът по хореография Айше Реджеб и хореограф – Алипи Алеков. Разград има повод да се гордее още и с факт – че е единствената област, в която две от живите човешки съкровища са на други етнически общности, освен българската.

Другите одобрени кандидатури на Лудогорието в Националната представителна листа на България на нематериалното културно наследство „Живи човешки съкровища – България” са: 2010 г. – проект „Срещнали се два буенеца – питали са” на Народно читалище „Напредък – Юпер 1915”, с. Юпер, община Кубрат, 2016 г. – проект „Хъдрелез – алиански карнавални игри от с. Бисерци” на Народно читалище „Стефан Караджа 1928”, с. Бисерци, община Кубрат и 2021 г. – проект „Грее капанска шевица – традиции и съвременност в творчеството на везбарката Николинка Ангелова“ на Народно читалище „Просвета 1883“ с. Гецово, община Разград.

Както вече бе оповестено, кандидатурата на обичая „Къносване на булка“ бе одобрена на регионално ниво от Областна експертна комисия, назначена от областния управител Драгомир Златев. Председател на комисията бе д-р Милена Любенова от Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей при Българската академия на науките /БАН/, а членове: Даниела Неделчева – старши експерт в Регионален експертно-консултантски и информационен център „Читалища” – Разград (РЕКИЦ-Разград) и Даниела Ганчева – заместник-директор на Разградския исторически музей и етнограф. Още тогава д-р Любенова подчерта, че предложената кандидатура е много силна и има сериозни шансове за успех. Сред достойнствата й са, че пресъздава жива практика, а не сценична възстановка на ритуал, който отдавна не се практикува. Предимство е също, че се обръща внимание на традициите на друга етническа общност, което е израз на толерантност и е в тон с ценностите на Европейския съюз за културно многообразие. Председателят на комисията посочи, че досието на кандидатурата е отлично изготвено, благодарение на съдействието на Даниела Неделчева от РЕКИЦ-Разград. Представителят на Института за етнология и фолклористика тогава благодари и на д-р Реджеб за дългогодишната активна и последователна работа по опазване на традициите и обичаите на етносите в област Разград.

Тържествената церемония по връчването на удостоверенията за вписване в Националната представителна листа и грамотите за номинация ще се проведе на 12 декември /понеделник/, от 13:30 часа, в галерия „Средец“ в Министерството на културата.