„Европеистика и глобалистика“ е най- новата специалност с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в Разградския филиал на Русенския университет „Ангел Кънчев“, съобщи по време на вчерашното заседание на Областния съвет за развитие областният управител Гюнай Хюсмен.

Обучението е редовно, на модулен принцип – 3 дни седмично – петък вечер, събота и неделя. Срокът на обучение е 4 години, като има възможност за ускорено завършване при отлични постижения.

Записаните в специалността ще придобият знания, умения и компетенции в областта на: Европеистика – Европейска интеграция, Институции и вземане на решения в европейския съюз, Европейско право, Ислямът в Европа, Европа в глобализиращият се свят; Глобалистика – Международни отношения и международни организации, Глобални проблеми на демокрацията и правата на човека; Глобални проблеми на сигурността и Глобални проблеми на околната среда; Икономически контекст на европеистиката и глобалистиката – Икономикс, Международна търговия, Международни финанси, Международен мениджмънт на човешките ресурси, Разработване на проекти, Реализиране на международни проекти; Комуникации и чуждоезиково обучение – Междукултурна комуникация, Връзки с обществеността, избираемо чуждоезиково обучение – английски, немски, френски, китайски, арабски.
Завършилите могат да работят в структури на публичната администрация, в организации от частния и неправителствения сектор, работещи по проекти с европейско финансиране, в международни отдели и международни организации, в централи на политически партии и други.