Редица награди спечелиха потребители на три социални услуги от Разград  в  Приморско по време на XI Конкурс за творчески изяви за хора с ментални увреждания „Неоткрити, красиви  надежди“, организиран от сдружение „Сияйна зора“, град Шумен, който се проведе от 12 до 13 септември, съобщиха от пресцентъра на местната управа.

В различните категории  в конкурса взеха  участие социалните услуги от град Разград: Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „ Подай ръка“ – гр. Разград (ДЦПЛУ), Дневен център за деца и младежи с увреждания – гр. Разград (ДЦДМУ), Комплекс за социални услуги за пълнолетни лица с увреждания –с. Просторно (КСУПЛУ).

Всяка социална услуга  участва  с изготвена музикално-артистична програма плод на труда на потребителите и служителите по места. В конкуренция сред  голям брой услуги от цялата страна призовите места за творчество на сдружение „Сияйна зора“  бяха връчени:

Първа награда – на Дневен център за деца и младежи с увреждания, втора награда бе присъдена на Комплекс за социални услуги за пълнолетни лица с увреждания – с. Просторно  и трета награда за Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Подай ръка“.

Наградите бяха получени в различни категории.

Приз за устрема на вътрешната сила създаваща несломимост на човешки дух получи Еля Раджебова.

Отделните социални услуги  получиха и награди и грамоти за отделни категории:

КСУПЛУ получиха още награда на публиката, принос за художествена програма в категория „хореография“ бе присъдена на Иванка Танева, те имат и грамота на впечатляваща визия  и сценично присъствие в категория група за мини мюзик хол, грамота за най –добра цялостна програма , грамота за солово изпълнение на песента „Ах, къде е моето либе“ в изпълнение на Ангел Петров. Получените награди са в конкуренция с домове за пълнолетни лица, ЦНСТ и ЗЖ.

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания „Подай ръка“ получиха награда на публиката, грамота на впечатляваща визия  и сценично присъствие в категория солово изпълнение на песента „Моя страна, моя България“ изпълнена от Свилен Радев, грамота на впечатляваща визия и сценично присъствие за песента „За българката“ в изпълнение на Станка Борисова, специална награда за принос в развитието на творческите способности при хора с ментални увреждания на екипа на ДЦПЛУ.

Дневен център за деца и младежи с увреждания взеха и първо място за най-добра цялостна програма, грамота за впечатляваща визия и сценично присъствие в категория: Група за танц „Хорце“ – Хайредин, Цветомир, Атанас и Тодор, грамота за дебют, грамота за най-всеотдаен ръководител на Аванс сцена – Красимира Иванова – педагог, принос за цялостно художествено творчество – Красимира Иванова – педагог, грамота за специална награда за поощряване развитието на таланти при хора с ментални увреждания  категория Вокално изпълнение на песента „Вяра,надежда и любов“ – Хайредин Недев.

Екипа на ДЦДМУ благодари за съдействието на Капански ансамбъл – Разград, с директор  Светослав Митев за предоставените народни носии.