От днес област Разград е в грипна епидемия, а 28, 29 и 30 януари са обявени за неучебни, съобщиха от Регионалната здравна инспекция.

Крайната мярка е вследствие на усложнената епидемична обстановка в Лудогорието по отношение на остри респираторни заболявания и грип и нарастване на заболяемостта от ОРЗ и грип по системата за сентинелен надзор за гр. Разград – достигане на 95 персентил (нива на заболяемост – 115,13%00, за периода 21.01.2019 г. – 24.01.2019 г.) и съобразно Методично указание № 9/25.09.2000 г. за борба с грипа и ОРЗ на МЗ  и в изпълнение на Националния план на Република България за готовност за грипна пандемия.
На заседанието са взети следните мерки, ограничаващи предаването и разпространението на острите респираторни заболявания и грип:

  1. Преустановяване на профилактичните прегледи, планови консултации на здрави бременни и кърмачета, планови операции и задължителни имунизации;
  2. Преустановяване на посещенията (свижданията) в болниците и засилване на мерките за предпазване от вътреболнично заразяване с грип и ОРЗ;
  3. Ограничаване на извънучилищните мероприятия и събирания на деца и младежи;
  4. Ограничаване на всички масови мероприятия, особено в затворени помещения (посещения на спортни, културни и други масови мероприятия, отмяна на спектакли);
  5. Използване на маски от персонала в лечебните и здравни заведения, персонала на детски заведения, аптеки и дрогерии;
  6. Недопускане на болни деца в детските заведения чрез провеждане на задължителни сутрешни прегледи (филтър). Заболели лица от персонала да не се допускат на работа.
  7. По време на грипната епидемия, медицинското обслужване на болните от ОРЗ и грип да се извършва главно по домовете. Болните с леки и средно – тежки форми на грип да се изолират и лекуват в дома си.
  8. Във връзка с отсъствие на повече от 30% поради заболяване, на учениците от училищата на територията на област Разград и с цел ограничаване разпространението на тези заболявания, на основание чл. 63 ал. 2 от Закона за здравето, РЗИ – Разград издаде предписание по реда на чл.105, ал.5 от ЗПУО за временно преустановяване на образователния процес в училищата от 28.01.2019 г. до 30.01.2019 г.