В Лудогорието има само 45 джипи практики, няма приток на млади лекари, не се заплаща адекватно от страна на държавата и за непривлекателните практики. Проблем е и нарастващия процент на здравно неосигурените пациенти, заяви д-р Селиме Карагьозова, председател на Регионалното сдружение на общо практикуващите лекари.

Проблемът с липсата на лични лекари в неблагоприятните райони може лесно да се реши единствено с финансов стимул.

Според медицинския специалист Гергана Енчева проблемите в сектора са няколко, тежки и  трудно преодолими.

Държавата трябва кардинално да преразгледа политиката си в здравеопазването и на първо място да спре текучеството на млади лекари в чужбина , категорична е Гергана Енчева.