Близо 300-метровото съоръжение от мантинелата на кръстовището се почиства от натрупали се в канала отпадъци. Сухите клони от дърветата и надвесените храсти се прочистват, а събраните отпадъци се изнасят от крайпътното съоръжение.

Почистването на канала се извършва превантивно. След извършените дейности ще се подобри проводимостта на съоръжението, което поема голям водосбор при силни валежи.

Очаква се почистването да приключи  утре, 25 януари.