Пътуващ театър „Живот без насилие“ гостува днес и утре в седемте общини на област Разград.

Предвидените представления са част от проект „Агресия, тормоз, насилие … в нашето училище?”, който Сдружение „Центъра на НПО в Разград” реализира от месец декември 2016г. Проектът се финансира от Министерство на правосъдието и е с продължителност шест месеца.

Основа за разработване на сценария е издадения през 2015 година „Доклад – иновативни подходи и добри практики по темата за домашно насилие”, в който са поместени истински истории на жертви на домашно насилие от практиката на екипа на Консултативния център по проблемите на домашното насилие към „Центъра на НПО в Разград”.