Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и Общинския съвет за наркотични вещества инициираха ново събитие – пътуващ семинар  за лидери на Ученически превантивни клубове. В семинара взеха участие ученици и ръководители на клубовете от 9 учебни заведения на територията на община Разград, в това число Стражец и Киченица.

Сред основните цели на семинара са обмяната на опит, повишаване информираността и мотивацията на учениците – лидери, както и изграждане на умения за работа с връстници и в екип.

Ердич Хасанов, зам.-кмет и председател на двете организации– инициатори на събитието оцени високо събитието и изрази мнение, че това е един от начините да се преодолява агресията сред подрастващите.

Участниците изказаха благодарости за организирания семинар и споделиха, че ще пазят дълго време емоциите си от него.
Предстои да изготвят годишни планове за дейност с интересни идеи, като например реализирането на доброволчеството у нас.

Подробности от впечатленията, чуйте в Актуална тема на деня.