Градоначалникът д-р Валентин Василев подписа днес договор за „Изпълнение на СМР за ремонт на улици в гр. Разград и населените места на територията на Община Разград“. Изпълнител на договора е „Пътно строителство“ Разград и е на стойност 200 000 лв. с ДДС.

Поръчката обхваща изпълнение на строително-монтажни работи, свързани с ремонт на улици и прилежащи асфалтови паркинги и уширения, ако възникне такава необходимост – разположени в гр. Разград и населените места на територията й. Уличната мрежа, която ще бъде възстановена ще бъде съобразена с възникналите потребности и с рамките на финансовия ресурс.
По договора се предвижда да бъдат преасфалтирани улици в града, както и такива във всички села в Община Разград. Средствата, които се предвиждат за селата са на обща стойност 80 500 лв.