Дни преди Седмицата на гората, която се отбелязва от 1 до 7 – ми април и по случай Деня гората – 21 март, първокласниците от ОУ „И. С. Тургенев“, с класни ръководители г-н Ф. Ферзуев и г-жа Г. Мустафа, залесиха част от двора на училището, съобщиха от ръководството на учебното заведение.

Инициативата бе осъществена със съдействието на заместник директора на ДГС гр. Разград инж. Славин Славов и ръководителя на участък „Горско стопанство“ Нурай Хюсеин, които дариха 25 дръвчета – източна туя, една обикновена ела и една дървовидна ружа. Те с радост напътстваха децата в залесяването, а най-малките ученици обещаха да полагат ежедневни грижи за дръвчетата.

Всички деца получиха подаръци.