Ученици  от  I „б” клас на ОУ „Иван Сергеевич Тургенев” в Разград зарадваха децата от Центъра за настаняване от семеен тип с лакомства и мартенички, съобщиха от ръководството на учебното заведение. Подаръците първокласниците закупиха със средства, събрани от благотворителна продажба на ръчно изработени от тях картички.

Заедно с класния си ръководител Гюлсевер Мустафа и родители малките ученици гостуваха в Центъра, където бяха посрещнати от Баба Марта, която почерпи и гостенчетата с лакомства и ги закичи с мартенички. Празникът продължи с песни, танци и народни хора.

Освен подаръците от децата, възпитаниците на ЦНСТ ще получат и маратонки, осигурени от  Стефан Иванов – родител на първокласничка в класа.

Инициативата на I „б” клас е част от месеца на доброто в ОУ „Иван Сергеевич Тургенев” – предизвикателство от училищния превантивен клуб към всички класове да направят заедно сто добрини.