68 първокласници в ОУ „Никола Й. Вапцаров” в Разград получиха информационни материали, сред които карта на града, по която учениците да изберат най-прекия и безопасен път от дома до своето училище. На нея е изписан телефонният номер и местоположението на районния полицейски инспектор, към който децата могат да се обръщат при нужда. Инициативата е на РУ на МВР Разград в изпълнение на Националната програма за работа на полицията в училищата.
Малчуганите се запознаха с районния си инспектор Румен Иванов, с инспекторите в Детска педагогическа стая Тезджан Бошнакова и Надежда Обрешкова и със секретаря на община Разград Нели Добрева. Тази година раздаваните карти и седмични програми са с нов дизайн, а към подаръците има и шапки, които всъщност се харесаха най-много от децата.
По график всички първокласници на територията на общините Разград и Цар Калоян ще получат от тези информационни материали и ще се запознаят с районните инспектори.
Във втория етап на програмата ще бъдат обхванати и по-големите ученици с беседи на теми като наказателната отговорност, гражданското поведение, наркотиците и т.н.