Тринадесет младежи на възраст до 29 години-осем мъже  и пет жени, завършиха успешно обучението си по професионална квалификация „Парамедик“ – трета степен и бяха назначени на трудов  договор в ЦСМП в Разград и неговите филиали Цар Калоян, Лозница, Исперих. Обучението се проведе от Центъра за професионално обучение на КНСБ. Лектори бяха лекари-специалисти в съответната област на медицината от Разград и работещи в ЦСМП-Разград. Парамедиците усвоиха знания и умения за основните алгоритми при асистиране в спешната помощ, техники за оказване на първа помощ,  поставяне на превръзки, поставяне на шини и др. Едно от основните изисквания за включване в проекта беше и наличие на валидна шофьорска книжка, тъй като в работата ще им се наложи да управляват линейка. Проектът „Активност, обучение и заетост“ се изпълнява от Центъра за спешна медицинска помощ в Разград в партньорство неправителствената организация „Международен алианц за развитие“. Той се финансира от ОП „Развитие на човешките ресурси” чрез Инициативата за младежка заетост на Европейския съюз.