Кметът на Разград д-р Валентин Василев даде днес специална пресконференция, за да отговори на нападките от страна „загрижени” граждани и неправителствени организации, които го атакуват за отрязаните тополи край река Бели Лом. Градоначалникът отговори и на подадените две жалби изпратени до него и до постоянните комиси по ТСУ в Общината, като заяви, че почистването на брега от изсъхналите и прогнили над 30 годишни дървета се извършва съгласно предписание от Междуведомствена комисия, издадено през 2015 година. На базата на това е издадена заповед на кмета, съгласно която още през миналата година започна премахването на храстовидната растителност по поречието на реката в централната градска зона . Преди няколко дни стартира и втория етап, който включва почистване на коритото на реката от растителност в района на Автогарата и Разградския филиал на Русенския университет. „Разпоредено е премахването на старите тополи, които създават проблеми, а може да предизвикат и инцидент”, категоричен бе д-р Василев. Той отправи въпрос към „загрижените” за тези опасни дървета, кой ще носи отговорност, ако възникне проблем?

В подкрепа на решението на кмета за премахването на тополите се изказа и ректорът на Разградския филиал на Русенския университет доц. Станка Дамянова и ръководителят на фирмата изпълнител Айхан Галиб.