ПФК „Лудогорец 1945“ АД обявява конкурс за треньори на деца и юноши за всички възрастови групи в детско-юношеската академия на клуба.

Необходими документи за допускане до участие в конкурса:

–         заявление за участие с посочена възрастова група, за която се кандидатства;

–         автобиография;

–         валиден лиценз;

–         мотивационно писмо;

Документите се приемат до 05.12.2018г. в администрацията на ПФК „Лудогорец 1945“ АД на адрес: гр. Разград, ул. Търговищко шосе, спортен комплекс Лудогорец, или на следния адрес на електронна поща (e-mail): academy.admin@ludogorets.com

Допуснатите до интервю кандидати ще бъдат уведомени до 10.12.2018г.

Във връзка с организираната процедура по подбор на персонал от „ПФК Лудогорец 1945“ АД, ЕИК 201280347 и в съответствие с нормативните изискванията на Общ регламент относно защитата на данните (Регламент (ЕС) 2016/679), ПФК „Лудогорец 1945“ АД обработва доброволно предоставените от кандидатите лични данни за целите на наемане на персонал, които включват идентифициране и осъществяване на контакт с кандидатите за заемане на свободни длъжности, оценка на техните професионални знания, умения и опит и провеждане на различни етапи на подбор, за да се прецени дали са подходящи за заемане на свободните длъжности и евентуално подготвяне на необходимите документи за сключване на договор и оформяне на персонално досие. Предоставените от кандидатите лични данни ще се обработват единствено и само за горепосочените цели и ще се предоставят на други лица само в предвидени в нормативен акт случаи.

След приключване на процедурата по подбор на персонала, ПФК „Лудогорец 1945“ АД има право да съхранява предоставените лични данни на кандидатите, които не са одобрени, за срок до 3 (три) години след приключването на подбора.

За повече информация, можете да се свържете с нас на следния адрес на електронна поща (email):  academy.admin@ludogorets.com