Кметът на Разград д-р Валентин Василев кани жителите на общината, общинските съветници, кметове и кметски наместници, представители на държавни и обществени организации и заинтересовани физически и юридически лица да вземат участие в публично обсъждане на проекта за Бюджет за 2019 г. на община Разград.

Публичното обсъждане ще се проведе на 14.01.2019 г. (понеделник) от 11:00 часа в зала 102 на Община Разград.

Проектът e публикуван на интернет страницата на Община Разград www.razgrad.bg >> Финанси и бюджет

Становища и предложения може да изпращате  на адрес: budget@razgrad.bg

Според Проектобюджета през 2019 г. усилията на Община Разград ще бъдат насочени към: продължаване политиката на предприети мерки за по-добра събираемост на местните данъци и такси при запазване нивото на данъчната тежест; запазване на финансова стабилност на общината; оптимизация на разходите; ефективност на публичните ресурси; подобряване качеството на предоставяните публични услуги.

Общият обем на проекта за бюджет за 2019 г. е в размер на 44 092 000 лв., в т.ч. за държавни дейности – 27 296 000 лв. и 16 796 000 лв. за общински дейности и дофинансиране на държавните дейности.