На 11 и 12 юни в местността „Пчелина“ Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно информационния център към него гр.Разград проведе обучение на доброволците – първи етап от реализиране на дейностите по Националната програма за превенция на употребата на наркотични вещества в училищна среда за възрастова група 8-11 клас  „От връстници за връстници“, които ще бъдат обучени за работа по прилагане на програмата, след което ще се сформира самия доброволчески клуб.

Участниците бяха  ученици от ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“ гр.Разград – от 8 и 9 класове. Обучител на срещата беше Валентин Минков – училищен психолог и психолог в Превантивно информационен център гр.Плевен.

Обучението започна със запознаване и правила на групата, които бяха създадени и записани от самите участници с цел запознанство и сплотяване на групата.

Темите, с които бяха запознати участниците, бяха: 1. Психоактивни вещества – последици от употребата. Зависимост, етапи на развитие на зависимостта, лечение; 2. Превенция, видове превантивни програми. Рискови и защитни фактори; 3. Представяне на Националната програма за превенция на употребата на психоактивни вещества в училищна среда за възрастова група 8–11 клас „От връстници за връстници“; 4. Роля на доброволците; 5. Практическо занимание – трениране на необходимите за прилагане на програмата умения – за водене на занятията за ученици, за мотивиране и насочване.

Обучението премина под формата на информиране, трениране на умения на доброволците, поддържане сплотеност на групата и стимулиране мотивацията на участниците. Екипът на ОбСНВ и ПИЦ също вземаше участие в обучението. Всички участваха в игри, решаване на казуси, които накараха много от участниците да преосмислят своето виждане за употребата на наркотични вещества.  Накрая на обучението,  участниците споделиха  кой с какво чувство си тръгва, какво му е било интересно и полезно в срещата. Благодариха на г-н Минков за добрите презентации, за филмчетата с реални герои и пожелаха скорошна среща по нови теми. 

Всички присъстващи участници на обучението получиха сертификати от г-н Минков с пожелание за активна съвместна работа с ОбСНВ и ПИЦ – Разград.

Двете обучения, които организира Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационния център на 10, 11 и 12 юни са част от дейностите посветени на 26 юни – Международния ден за борба с наркоманиите и нелегалния трафик с наркотици.