Днес от 09:00 ч. до 12:00 ч., поради извършване на профилактика на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в част от Разград, съобщиха от „Електроразпределение – Север” АД.

Без ток ще останат живущите на улиците „Жеравна“ 79-91,114-130; „Беласица“; „Южен булевард“ 63-83; „Връх Св. Никола“; „Сан Стефано“; „Полк. Лангас“; „Гурко“; „Витоша“; „Априлско въстание“ 66; Газстанция „Социалинвест“; „Енергомонтаж“; ТП „Грийнбърн“; ТП „Биовет“; ТП „Бетонов възел“; ТП „Д. Цанев-1“ и ТП „Д. Цанев-2“.