Със Заповед №351/26.03.2020 г. Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев удължава срока на въведените мерки за противоепидемична защита на територията на Община Разград до 12 април 2020 г. включително или до отмяна на извънредните мерки на Националния оперативен щаб и Министерството на здравеопазването.

Заповедта се издава с цел намаляване на риска от възникване и разпространение на COVID-19 на територията на община Разград на основание клаузи от ЗМСМА, Закона за защита при бедствия, Закона за здравето, Заповед на Министъра на здравеопазването №РД-01-124 от 13.03.2020 г., последно изменена със Заповед РД-01-154/26.03.2020 г. и на основание обявеното с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб.