Във връзка с обявяването на извънредно положение в страната зарази разпространението на Коронавирус, поради намалелия пътникопоток и от съображения за сигурност на пътуващите автобусните превозвачи на територията на Община Разград предоставиха информация към днешна дата за изпълнението на автобусните линии, които обслужват.

Част от курсовете са преустановени, други са редуцирани. От Община Разград указват на превозвачите да уведомят своевременно кметовете на населени места, до които возят пътници за новите разписания. Препоръчва се да информират и редовните си пътници чрез брошури с разписанието. Обръщаме внимание и на хората от населените места да търсят информация от кметове и превозвачите, тъй като е възможна промяна в разписанията.

След отменяне на извънредното положение автобусните линии ще се изпълняват съобразно маршрутните разписания по договор, сключен с Община Разград.