Заместникът на административния ръководител – заместник-районният прокурор на Районна прокуратура – Разград Десимира Недкова и прокурор Зорница Цветкова гостуваха на ученици от 11 „в“ клас на ПГИ „Робер Шуман“ Разград в рамките на образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.

         Магистратите представиха темите за наказателното правосъдие, детското правосъдие и трафика на хора.

В началото на беседата прокурор Недкова запозна средношколците с основни понятия като „престъпление“, „виновно лице“, „извършител“ и „осъден“. Разясни как се събират доказателства за да се установи виновно ли е дадено лице, като подчерта, че наказателният процес в България като процедура има две фази – досъдебна и съдебна. След като обясни подробно спецификите на всяка от тях, информира младите хора какво представлява присъдата и какви видове наказания са предвидени в нашето законодателство.  

Лекторите разясниха каква наказателната отговорност носят непълнолетните и пълнолетните, и какви са възпитателните мерки при противообществени прояви, които най-често се налагат на деца.

По време на открития урок учениците научиха какви експертизи се назначават за да се установи обективната истина в едно наказателно производство, а прокурор Цветкова запозна детайлно учениците как се извършва разпознаване на лица и предмети.  

Теми на дискусия бяха още т.нар. „дупки“ в закона и злоупотребата с право, използването на полиграф или т. нар. детектор на лъжата, изборните престъпления и корупцията.

В края на беседата всички ученици получиха брошури, предоставени от Висшия съдебен съвет.