Областна администрация-Разград бе домакин на пресконференция за представяне на нов проект, свързан със социалното включване на над 600 ромски жени от три населени места, съобщиха от пресцентъра на областна управа. В събитието участва главният експерт в Областна администрация Светлин Симеонов.
Проект №„BG05M9OP001-4.001-100-С01-„Социални иновации за по-ефективно социално включване на ромски жени в неравностойно положение” се реализира от сдружение „Асоциация Интегро“. Проектът е в рамките на процедура BG05M9OP001-4.001, „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Стойността на проекта е 199 600 лева, продължителността – до края на 2018 г.
Ръководителят на проекта Камен Макавеев обясни, че проектът цели да засили транснационалното сътрудничество между Асоциация Интегро, България и Международна мрежа на майчините центрове за овластяване, накратко „MINE – МИНЕ” от Щутгарт, Германия, в усилията им да създадат повече възможности за подобряване благосъстоянието и социалното включване на уязвими ромски жени. Предвижда се първо да се проучат две иновативни чуждестранни практики, които да се приложат в Разград, исперихското село Вазово и в град Бяла Слатина с тенденция да се превърнат в делегирана от държавата дейност във всички региони.
Планира се да бъдат изградени три Общностни центъра, в които жените от ромски произход, при които според Макавеев има засилен дискриминационен ефект, ще придобиват социални и трудови умения, сред които и такива за генериране на доходи. В разградския център например ще се извършва обучение по фризьорство, в други от центровете жените ще се занимават с готварство. И за двете дейности ще бъде осигурено необходимото оборудване, по проекта ще бъдат назначени по двама човека в трите центъра. Общностният център в Разград ще заработи от месец март, ще е в помещение на ул. „Трапезица“7, срещу касата на „Топлофикация“, близо до цветарския магазин на ул. „Грънчарска“.
„Имаме подкрепата на местните власти и в трите населени места, където реализираме проекта“ – каза още Макавеев. По думите му основната цел е да се мотивират ромските жени да излязат от ежедневието си и да подобрят социалните и трудовите си умения.