На първия учебен ден, 17-ти Септември, Teaching Alpha награди г-жа Елка Колева от ОУ „Васил Левски“ Разград, г-жа Зорница Велинова (91 НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“, гр. София) и г-н Чавдар Тошков (МГ „Гео Милев“, гр. Плевен) за иновативните методи на обучение, които внедряват в класната стая. Това е първата година от съществуването на проекта, като амбицията на екипа, който стои зад него е наградите да са ежегодни.

г-жа Eлка Колева поставя нестандартни проекти, чрез които стимулира своите ученици да преживяват действителността по практически и творчески начин. Чрез разнообразни игрови техники и влизайки в различни социални роли, учениците са стимулирани да развиват и усвояват както теоретични знания, така и  уменията си за работа в екип, креативността си и способността да се справят с различни житейски ситуации.

Teaching Alpha е екип от ентусиасти, които работят в различни сфери, но обединени от общата идея за бърза промяна в образователната система в България. В класните стаи скоро ще влезе ново поколение Алфа и системата отново няма да е готова за адекватно му обучение. За да бъде намален този риск, Teaching Alpha започва да търси и показва пред обществото методите на учителите, които са осъзнали нуждата от прилагането на нещо ново в процеса с цел постигането на по-добри резултати.

Teaching Alpha е проект за поощряване на добрите практики в държавното училище. Има за цел да открие и награди учители, които са осъзнали нуждата от нововъведения в образователния процес, за да ангажират учениците по-адекватно и да им помогнат в разбирането и усвояването на учебния материал. Teaching Alpha обяви номинации за такива учители в директна форма за попълване на сайта www.teachingalpha.org. Механизмът за избиране предостави възможност всеки ученик или родител да номинира учител, като разкаже защо смята, че методите му са различни, по-продуктивни и успешни. Получихме 100 номинации от родители и ученици, от които екипът ни избра финалисти, като проведе с всеки един от тях индивидуално интервю. С наградените всяка година учители екипът ще заснеме видеа с добрите практики, които да разпространява и да провокира и други учители да ги използват и дори подобряват.